Location


Centre Residencial i de Serveis de La Seu d’Urgell
Revisa
Sant Joan de La Salle 51
25.700 La Seu d`Urgell
Telefon i Fax 973-353816
E-mail alberg@cereserevisa.net